‎MPL-2‎ גריז

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: משחות סיכה
 
מספר מוצר: 1069
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:דור גריז MPL-2 מתאימה לסיכה כללית של מייסבים ומנגנונים הדורשים סיכה במשחת סיכה. המשחות לשימוש במגזרי תעשיה, תחבורה וחקלאות וכן לשימוש כללי. השימוש במקומות שאינם עובדים קשה ולא נדרשת משחה עם תוספי לחץ מוגבר- EP למריחה על מכלולים ומסלו
 
מפרט מוצר:DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal