שמני גיר לרכב תיבות הילוכים ידניות וסרנים

 
 
 
 
 
 
 
דור גיר HP 80W-90
מספר מוצר: 1024


שמן היפואידי לתיבות הילוכים וסרנים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר HP 85W-140
מספר מוצר: 1025


שמן היפואידי לתיבות הילוכים וסרנים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר HP 90
מספר מוצר: 1106שמן לתיבת הילוכים היפואידיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר HP 140
מספר מוצר: 1108שמן היפואידי חד דרגתי לסרנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו דאלו סינט 75W-90 TDL
מספר מוצר: 3135


שמן סינטטי מלא לתיבות הילוכים וסרנים בכלי רכב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מולטי גיר S 75W-90
מספר מוצר: 3037


שמן סינטטי מלא לתיבות הילוכים וסרנים בכלי רכב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו גירטקס EP-A 80W-90
מספר מוצר: 3116שמן רב דרגתי לתיבת הליוכים וסרנים


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו גירטקס EP-A 80W
מספר מוצר: 3032שמן לתיבת הילוכים ולסרנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו גירטקס EP-B 85W-90
מספר מוצר: 3030שמן לתיבת הילוכים ולסרנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו גירטקס EP-C 85W-140
מספר מוצר: 3034שמן לתיבת הילוכים היפוהידית ולסרנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקטסו גירטקס LS 85W-90
מספר מוצר: 3117שמן לתיבת הילוכים עם החלקה מוגבלת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו מולטי גיר LS 85W-140
מספר מוצר:3035שמן לתיבת הילוכים עם החלקה מוגבלת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסטו מולטי גיר MTF 75W-80
מספר מוצר: 3031שמן חצי סינטטי לתיבות הילוכים ידניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל שמן גיר SNA-D 80W-90
מספר מוצר: 2038


שמן מינרלי לתיבות הילוכים בציוד אוטומטיבי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל שמן גיר פלוס 80W-90
מספר מוצר: 2039


שמן לתיבת הילוכים ידנית ותיבות הגה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל שמן גיר SNS 75W-80
מספר מוצר: 2040שמן סינטטי בחלקו לתיבות הילוכים