שמנים לממסרות תעשייתיות

 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 68
מספר מוצר: 1141שמן לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 100
מספר מוצר: 1051שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 150
מספר מוצר: 1052שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 220
מספר מוצר: 1053שמן לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 320
מספר מוצר: 1054שמנים לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 460
מספר מוצר: 1050שמנים לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 100
מספר מוצר: 3061שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 150
מספר מוצר: 3062שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 220
מספר מוצר: 3063שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 320
מספר מוצר: 3064שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 460
מספר מוצר: 3060שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 680
מספר מוצר: 3065שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BG 32
מספר מוצר: 2067שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BG 150
מספר מוצר: 2071שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BMB 460
מספר מוצר: 2077


שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות מכיל תוסף של מוליבדן