שמנים לממסרות תעשייתיות

 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 68
מספר מוצר: 1141



שמן לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 100
מספר מוצר: 1051



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 150
מספר מוצר: 1052



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 220
מספר מוצר: 1053



שמן לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 320
מספר מוצר: 1054



שמנים לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור גיר טק 460
מספר מוצר: 1050



שמנים לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 100
מספר מוצר: 3061



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 150
מספר מוצר: 3062



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 220
מספר מוצר: 3063



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 320
מספר מוצר: 3064



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 460
מספר מוצר: 3060



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו מרופה 680
מספר מוצר: 3065



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BG 32
מספר מוצר: 2067



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BG 150
מספר מוצר: 2071



שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל דגול BMB 460
מספר מוצר: 2077


שמן מינרלי לממסרות תעשייתיות מכיל תוסף של מוליבדן