שמנים הידראולים עם תוספי לחץ מוגבר (EP) בעלי מדד צמיגות גבוה

 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי HVI 32
מספר מוצר: 1040


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי HVI 46
מספר מוצר: 1041

שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי HVI 68
מספר מוצר: 1042


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו הידראולי HDZ 15
מספר מוצר: 3050


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו הידראולי HDZ 32
מספר מוצר: 3051


שמן הידראולי- מדד צמיגות גבוה


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו הידראולי HDZ 46
מספר מוצר: 3052


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו הידראולי HDZ 68
מספר מוצר: 3053


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו הידראולי HDZ 100
מספר מוצר: 3054


שמן הידראולי-מדד צמיגות גבוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל ויטאם HF 32
מספר מוצר: 2060

שמן הידראולי נטול אבץ עם מדד צמיגות גבוה