שמנים הידראולים עם תוספי לחץ מוגבר

 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 22
מספר מוצר: 1030

שמן הידראולי לתעשיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 32
מספר מוצר: 1031


שמן הידראולי לתעשיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 46
מספר מוצר: 1032


שמן הידראולי לתעשיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 68
מספר מוצר: 1033


שמן הידראולי לתעשיה


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 100
מספר מוצר: 1034


שמן הידראולי לתעשיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור הידראולי SB 150
מספר מוצר: 1035


שמן הידראולי לתעשיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקט רנדו HD 32
מספר מוצר: 3045


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו רנדו HD 46
מספר מוצר: 3046


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקו רנדו HD 68
מספר מוצר: 3047


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טקסקט רנדו HD 100
מספר מוצר: 3048


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל ויטאם GX 32
מספר מוצר: 2131


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל ויטאם GX 46
מספר מוצר: 2052


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אראל ויטאם GX 68
מספר מוצר:2053


שמן הידראולי עם תוספי לחץ מוגבר