דור הידראולי Z-FR 46

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: שמנים לתעשיה
 
מספר מוצר: 1037
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:השמן לשימוש במערכות הידראוליות הפועלות בתנאים קשים של מהירות ולחץ, כולל מערכות עם משאבות גלגלי שיניים, להבים ובוכניות. לסיכת מערכות מייסבים וציוד סובב אחר. שמן כזה נדרש למערכות בהן היצרן ממליץ על שמן הידראולי נטול אבץ .
 
מפרט מוצר:DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 46 SPERRY VICKERS M-2950-S,1-286-S ANFOR NF E 48-603 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69