דור הידראולי SB 32

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: שמנים לתעשיה
 
מספר מוצר: 1031
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:השמן מתאים לשימוש במערכות הידראוליות הפועלות בתנאים קשים של מהירות ולחץ, בצמיגות זו משמש גם למילוי בכוסיות שימון במערכות קווי אוויר או בכלים פנאומטיים. שמן הידראולי מכבשים ומכונות כיפוף וחיתוך ברזל. לשמנים בצמיגויות הגבוהות שימושים מיוחדים ,סיכת מייסבים
 
מפרט מוצר:DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 32