דור הידראולי SB 22

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: שמנים לתעשיה
 
מספר מוצר: 1030
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:השמן בצמיגות זו משמש בעיקר למילוי בכוסיות שימון במערכות קווי אוויר או בכלים פנאומטיים.
 
מפרט מוצר:DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 22