דור הידראולי HVI 46

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: שמנים לתעשיה
 
מספר מוצר: 1041
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:השמנים מומלצים לשימוש במערכות הידראוליות הפועלות בתנאים קשים של מהירות ולחץ, כולל מערכות עם משאבות גלגלי שיניים, להבים ובוכניות. למערכות בהן נדרש שמן בעל מדד צמיגות גבוה, למערכות הידראוליות בתחום טמפרטורה רחב. למערכות הידראוליות
 
מפרט מוצר:DIN 51524 part 2 (HLP) and part 3 (HVLP) ISO VG 46 DENISON HF- O ISO 6743-4 (HV) VICKERS M-2950-S