גריז מולי-טקס 2

 
 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: משחות סיכה
 
מספר מוצר: 1077
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:המשחה מכילה תוסף מיוחד - מוליבדן דו גופרתי ( MOS2 ) תוסף מיוחד זה מאפשר לה לתת מענה בתנאי סיכה גבולייםסיכה יבשה. בגוון שחור. משחה מסוג זה נדרשת במכלולים או תנאי תפעול שמנגנוני סיכה רגילים לא יכולים לפעול. מתאימה לסיכת פינים, מפרקים, ציריות ו
 
מפרט מוצר:DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal DIN KP 2N-30