גריז היי-טק 0 EP

 
 
 
 
 
 
 
קבוצה: משחות סיכה
 
מספר מוצר: 1071
 
תיאור מוצר ושימוש אופייני:המשחות היי-טק EP מתאימות לסיכה של מייסבים ומנגנונים הדורשים סיכה במשחת סיכה. המשחות לשימוש במגזרי תעשיה, תחבורה וחקלאות וכן לשימוש כללי. דרגת החדירות NLGI 2 היא הנפוצה ביותר בשימוש. לסיכת ממסרות סגורות במשחה השימוש בחדירות NLGI 1 וכן למערכות ס
 
מפרט מוצר:DIN 51818 NLGI 0 Penetration 355 to 385 Consistency extremely soft